Eva

Arbetshjälpmedel

Varberg Hearingmix hjälper till med lämpliga hörselhjälpmedel, hörselskydd, hörapparater och akustikdämpande åtgärder på

arbetsplatser till personer som har problem med sin hörsel.

 

Vanliga hörselhjälpmedel är:

• Trådlösa slingor till mobiler- fasta telefoner-möten-konferenser

• Hörselskydd, som sänker ljudet på det skadliga bullret utan att förvränga tal eller musik

• akustikplattor-akustiktavlor

• stetoskop med volymkontroll

Tidsbokning gäller för utprovning av arbetshjälpmedel. Vid konstaterad hörselnedsättning kan man ansöka till

Försäkringskassan för att få kostnaden för arbetshjälpmedlet.

Vi hjälper till med utredning och ansökan.